keyboard_arrow_up

ABC REGLAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Od poniedziałku znowu rozpocząć mają działalność sklepy wielkopowierzchniowe, a w tym przede wszystkim galerie handlowe. Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pokazują, że największe kolejki zazwyczaj formują się przed sklepami, które nie prowadziły sprzedaży internetowej. Wniosek nasuwa się sam – w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 handel jeszcze mocniej przeniósł się do Internetu, a kolejni przedsiębiorcy decydują się na wprowadzenie sprzedaży internetowej. Czy stało się to sposobem na przetrwanie pandemii? – być może. 

O czym więc warto pamiętać decydując się na prowadzenie sklepu internetowego? Z prawnego punktu widzenia, jedną z najistotniejszych kwestii jest dobrze skonstruowany regulamin sklepu. 

Nawet jeśli nasz docelowy sklep w założeniu ma być malutkim biznesem, w świetle prawa traktowani będziemy jako przedsiębiorca, a kupujący przeważnie jako konsument – korzystający z wielu przywilejów. Niezbędne jest zatem posiadanie odpowiedniego regulaminu sklepu, który zabezpieczy nas przed ewentualnie niezadowolonym czy roszczeniowym klientem. 

3 NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY REGULAMINU

Warunki gwarancji i reklamacji 

Wprawdzie gwarancja i reklamacja zasadniczo została uregulowana w kodeksie cywilnym[1]ale przecież nie zawsze musimy przyjmować na siebie możliwie najszerszą formę odpowiedzialności. Przestrzegam jednak przed nadmiernym jej ograniczaniem, które jeśli zostanie uznane za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie wiązać konsumenta i de facto wrócimy do punktu wyjścia (tj. przyjęcia na siebie szerokiej odpowiedzialności).  

Sposób i warunki dostawy 

Co do zasady, w braku odmiennych uregulowań sprzedawca ponosi koszty wydania, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu oraz przesłania rzeczy. Warto zatem przedstawić formy dostawy z których zamierzamy korzystać (np. odbiór osobisty, przesyłka zwykła, przesyłka kurierska itd.) oraz wskazać jaki to będzie koszt i kogo obciąży. Zalecam również podanie szacowanego czasu wysyłki.

RODO 

Nawet jeśli do tej pory nie doświadczyliśmy kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, jako przedsiębiorcy bezwzględnie musimy legitymować się wdrożonym RODO[2]. Powinno to mieć również odzwierciedlenie w regulaminie sklepu internetowego, którego działalność immanentnie związana jest z przetwarzaniem danych osobowych. Jeśli w regulaminie sklepu nie znajdą się postanowienia dotyczące polityki prywatności musimy zamieścić odwołanie do miejsca, gdzie kupujący będzie miał możliwość się z nią zapoznać. 

Regulamin nie musi liczyć wiele stron, niemniej jednak warto, aby regulował wszystkie kwestie i potencjalne problemy, jakie w związku z prowadzeniem sklepu internetowego mogą się pojawić. W razie potencjalnego sporu z kupującym, to właśnie on będzie podstawą do rozstrzygnięcia, która strona ma „rację”. Z uwagi na liczne, nierzadko skomplikowane zagadnienia prawne sporządzenie regulaminu warto zlecić specjalistom, którzy posiadają doświadczeniu w regulowaniu relacji sprzedawca – kupujący/konsument. 

Masz pytania? Skontaktuj się z Kancelarią JKP.Legal, pomożemy znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy.


[1] ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) 

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[ Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04], zwane dalej; RODO