keyboard_arrow_up

Miłość w czasie pandemii – czyli co zrobić z zaplanowaną uroczystością weselną na rok 2020

W czasie epidemii przed dużym dylematem stanęły pary, które w 2020 r. planowały wziąć ślub oraz zorganizować przyjęcie weselne. Czy uroczystość powinna zostać przełożona? Na kiedy przełożyć datę wesela? Może kierując się głosami niektórych polityków wybory i wesele najlepiej zorganizować jesienią? A może dopiero w przyszłym roku możliwe będzie zorganizowanie tradycyjnego przyjęcia weselnego ?

Odpowiedzi na powyższe pytania stara się udzielić sobie niejedna para narzeczeńska. Nie ukrywam, że temat ten jest bliski również nam, ponieważ ślub, w tym feralnym 2020 roku. planowała wziąć również Karolina.

Dlatego jako niezawodna świadkowa zdecydowałam się w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje, jakie dotychczas pojawiły się w sprawie organizacji ślubu oraz wesela w trakcie pandemii koronawirusa SARS – coV – 2 . Zebranymi informacjami chciałabym również podzielić się z wami.

Pary, które zaplanowały wesele w kwietniu i  maju 2020 r. niestety musiały przełożyć uroczystość, jeżeli nie chciały ograniczyć się do skromnej uroczystości zaślubin. W chwili obecnej nie ma możliwości zorganizowania wesela w restauracjach, których działalność została zawieszona. Otwarcie przewiedziane jest dopiero w III etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID – 19. 

Jak powinny postąpić osoby, które planowały złożyć przysięgę małżeńską w okresie letnim ?

I. Co o organizacji wesel mówi Rząd?

W trakcie konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, która odbyła się za raz po świętach padło pytanie  dotyczące organizacji wesel. Z odpowiedzi Ministra Zdrowia można było tylko wywnioskować, że wesela w dalszych etapach będą umożliwiane, ale rząd podchodzi do tego bardzo ostrożnie. 

Większą ilość informacji przekazał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Q&A, które umieszczone zostało na portalu facebook. Premier zapytany o organizację wesel powiedział, że śluby mogą się odbywać. Co natomiast z weselami? Według premiera zachodzi konieczność dystansowania się. Przepisy dot. organizacji wesel mają zostać doprecyzowane. Premier wskazał również, że liczba osób, które mogą uczestniczyć w weselach ma zostać określona w rozporządzeniu.

Wypowiedź Premiera daje Młodym Parą nadzieje, na określenie jasnych zasad organizacji wesela w okresie epidemii.  Młode Pary będą mogły wtedy zadecydować czy warunki narzucone przez Rząd im odpowiadają, czy z organizacją ślubu oraz wesela wolą poczekać conajmniej do przyszłego roku. 

W kolejnych dniach odbyła się konferencja Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. Również w trakcie tej konferencji padło pytanie dotyczące wesel. Z odpowiedzi Premiera wynikało, że na razie decyzja o zwiększeniu ilości osób na weselu powyżej liczby 50 osób nie została podjęta. Premier wskazał, że śluby jak najbardziej mogą się odbyć, a wesela z tymi ograniczeniami o których Premier mówił z Ministrem Szumowski. 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. odbyła się kolejna konferencja prasowa w trakcie której padło pytanie dot. organizacji wesel. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił w trakcie konferencji, że w tej chwili tak duże imprezy jak wesela nie są rekomendowane. Utrzymany jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób na raz i rząd nie rekomenduje tak dużych spotkań jak wesela.

Co wynika z powyższych informacji? Niewątpliwie Rząd w chwili obecnej odradza organizowanie wesel. Jednocześnie brak jest konkretnych wytycznych dotyczących organizacji wesel w okresie letnim. 

II. Co wynika z obecnie obowiązujących przepisów?

Odpowiedzi na pytanie dotyczące organizacji wesela należy poszukiwać w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie niem stanu epidemii (zwane dalej Rozporządzeniem z dnia 2 maja 2020 r.).

Przede wszystkim wskazać należy, że do odwołania ograniczone jest prowadzenie działalności polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu. 

Obecnie nie jesteśmy zatem w stanie zorganizować przyjęcia weselnego w restauracji. Dobrą informacją jest  natomiast zapowiedź otwarcia, w kolejnym etapie znoszenia restrykcji, restauracji. Czy to oznacza, że organizacja  przyjęcia weselnego będzie możliwa?

Wspomniane przeze mnie Rozporządzenie z dnia 2 maja 2020 r. przewiduje również zakaz organizowania zgromadzeń pod którym rozumie się zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Ponadto zakazane jest organizowanie innych zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi (tj. małżonkiem, rodzicami, dziadkami, pradziadkami, dziećmi, wnukami, prawnukami, rodzeństwem, teściową teściem, zięciem, synową, macochą) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Z wskazanych powyżej regulacji wynika, że nawet w przypadku uruchomienia działalności restauracji w dalszym ciągu możliwość organizacji wesel będzie ograniczona. Państwo Młodzi będą mogli zaprosić na wesele tylko osoby najbliższe.

III. Czy na wesele mogę zaprosić do 50 gości?

Z wypowiedzi Premiera, a także niektórych artykułów jakie można znaleść w internecie wynika, że wesele może być zorganizowane, jeżeli liczba jego uczestników nie przekracza 50 osób. Czy faktycznie tak jest? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy przeanalizować treść wydawanych przez Radę Ministrów rozporządzeń. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zwane dalej Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r.), przewidywało, że w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz organizacji imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Jednocześnie ww. Rozporządzenie  z dnia 31 marca 2020 r. przewidywało, że w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń, ale zakazu tego nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu. 

Kolejne wersje Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dalszym ciągu przewidują zakaz organizacji  zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań za wyjątkiem tych w których biorą udział osoby najbliższe. 

Analiza treści kolejno wydawanych rozporządzeń prowadzi do wniosku, że w dalszym ciągu nie jest możliwe organizowanie zgromadzeń do 50 osób. Co więcej pojęcie zgromadzeń nie obejmuje swoim zakresem wesel. 

Jak bowiem wyjaśnione zostało powyżej, zgromadzenie to zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

IV. Podsumowanie. 

Co wynika z przeprowadzonych przeze mnie powyżej rozważań? 

Można obecnie wziąć ślub, a liczba osób uczestnicząca w ceremonii zależna będzie od wielkości kościoła. Młode pary nie są w stanie zorganizować wesela w restauracji, a w przyjęciu zorganizowanym np. w domu Państwa Młodych czy ich rodziców mogą wziąć udział tylko osoby najbliższe. Nawet jeżeli uruchomione zostaną restauracje, w weselu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby najbliższe. Co istotne stan taki ma istnieć do odwołania, czyli nie wiadomo do kiedy. 

Analiza obowiązujących przepisów prowadzi jednak do jeszcze jednego wniosku. Jeżeli restauracje zostaną z powrotem otwarte, to możliwe będzie zaproszenie na przyjęcie weselne większej ilości osób aniżeli 50, jeżeli tylko będą one należały do kręgu osób najbliższych. 

Czego można byłoby oczekiwać od rządzących? 

Przede wszystkim określenia warunków organizacji przyjęcia weselnego w trakcie pandemii. Pożądanym byłoby, aby wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie określało konkretną datę jego obowiązywania. Wskazanie bowiem, że dane przepisy obowiązują „do odwołania” nie ułatwia narzeczonym podjęcia decyzji w sprawie terminu ślubu zaplanowanego na sierpień czy wrzesień. 

Chociaż pandemia koronawirusa SARS – coV – 2 wymusza niejednokrotnie podejmowanie decyzji „z dnia na dzień” to z pewnością określenie stałych warunków organizacji wesel w okresie letnim porządane byłoby nie tylko ze względu na interes Państwa Młodych, ale przede wszystkim całej branży ślubnej, dla której rok 2020 na pewno dobrym rokiem nie będzie.