keyboard_arrow_up

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria JKP.legal pomaga przedsiębiorcom w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Obsługujemy zarówno niewypłacalnych przedsiębiorców (upadłych) jak i wierzycieli. Udzielając pomocy prawnej, dbamy o to aby postępowanie przebiegło możliwie jak najsprawniej, a interesy klienta zostały zabezpieczone.

Na przedsiębiorców czeka wiele zagrożeń: nietrafione decyzje biznesowe, niespodziewane zawirowania w życiu prywatnym lub zawodowym, zmiana koniunktury, zaniedbania kontrahentów, czy wreszcie nadmierne kredytowanie. Te i wiele innych czynników mogą spowodować, że przedsiębiorcy stają się niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością. W takiej sytuacji koniecznym jest przeanalizowanie sytuacji ekonomicznej i prawnej podmiotu gospodarczego oraz podjęcie próby restrukturyzacji lub w skrajnych przypadkach – ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Doradzamy klientom na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, od przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, przez reprezentację przed sądem upadłościowym lub zgromadzeniem wierzycieli, a na rozwiązaniu działalności kończąc. W restrukturyzacji pomagamy przedsiębiorcom stanąć na nogi i zachować działalność, w upadłości – przejść możliwie bezstresowo przez ten trudny i wymagający czas. Chroniąc wierzycieli dokładamy starań, by w możliwie największym stopniu ocalić i ściągnąć ich wierzytelności od niewypłacalnego kontrahenta.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej procedury restrukturyzacyjnej lub upadłościowej;
  • dążenie do zredukowania zadłużenia i zawieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych;
  • prowadzenie negocjacji z urzędem skarbowym, ZUS, bankami oraz innymi wierzycielami celem zmniejszenia zadłużenia lub częściowego umorzenia zaległości podatkowych i składkowych;
  • pomoc w otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
  • reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
  • weryfikowanie sytuacji przedsiębiorcy w celu ustalenia istnienia przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości (zarówno na zlecenie dłużnika, jak i wierzyciela);
  • reprezentowanie dłużnika lub wierzyciela w toku postępowania upadłościowego zarówno na rozprawach, jak i w kontaktach z syndykiem, sędzią komisarzem i sądem upadłościowym;
  • dążenie do maksymalnego poziomu zaspokojenia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.
Adwokat Joanna Szymańska-Jochemczyk
Adwokat Joanna Szymańska-Jochemczyk + 48 506 776 960 jjochemczyk@jkp.legal