keyboard_arrow_up

Sprawy karne

Zespół kancelarii reprezentuje klientów także w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Występujemy w charakterze pełnomocników osób pokrzywdzonych popełnionym przestępstwem, a także w charakterze obrońców osób oskarżonych.

Nasze usługi obejmują:

  • reprezentowanie klienta w toku postępowania przygotowawczego w tym udział w czynnościach zatrzymania klienta, posiedzeniu aresztowym;
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym w I i II instancji;
  • opracowanie strategii obrony;
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • przygotowywanie środków zaskarżenia od zapadłych w sprawie niekorzystnych orzeczeń;
  • sporządzenia opinii prawnych;
  • analiza podstaw do wniesienia kasacji, sporządzanie kasacji oraz reprezentacja klienta przed Sądem Najwyższym.
Adwokat Joanna Szymańska-Jochemczyk
Adwokat Joanna Szymańska-Jochemczyk + 48 506 776 960 jjochemczyk@jkp.legal