keyboard_arrow_up

adwokat Joanna Szymańska-Jochemczyk

Obszary praktyki:

  • prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe,
  • prawo karne gospodarcze,
  • prawo cywilne,
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
  • przekształcenia spółek.

Wykształcenie:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo,
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, aplikacja adwokacka.

Doświadczenie zawodowe:

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2014 r. współpracując z kancelariami zajmującymi się tematyką głownie prawa karnego i gospodarczego. Następnie, w ramach praktyk studenckich zdobywała doświadczenie zawodowe w organizacjach na terenie Southampton (Wielka Brytania) tj.: EU Welcome oraz SARC (Southampton advice and representation centre). Kolejno nawiązała współpracę z Kancelarią Prawa Gospodarczego Radosława Paulewicza, prowadzącego równolegle również kancelarię Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego. W toku aplikacji, była zatrudniona na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Adwokaci Śląscy Sierżant Łabno Gomoła Sp. p.

W kręgu jej ścisłych zainteresowań pozostaje prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych. Reprezentowała przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed organami ścigania.

W ramach zespołu Kancelarii pełni rolę specjalisty do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Brała udział w postępowaniach upadłościowych zarówno od strony Syndyka, Upadłego jak i Wierzyciela.

W toku studiów aktywnie angażowała się w życie uczelni. Pełniła funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Arbitrażu. Podejmowała także działalność non-profit w ramach Sekcji Praw Człowieka działającej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelegentka i organizatorka konferencji naukowej z zakresu arbitrażu.

Publikacje:
J. Szymańska, P. Felkel Forma zapisu na sąd polubowny w kontekście autonomii woli [w] M. Gajda (red.) „ Autonomia Woli w Prawie Prywatnym Międzynarodowym i Arbitrażu.”.

Języki obce: język angielski

Adwokat Joanna Szymańska-Jochemczyk
Adwokat Joanna Szymańska-Jochemczyk + 48 506 776 960 jjochemczyk@jkp.legal