690 334 962

Odpady i prawo ochrony środowiska

Kancelaria JKP.legal doradza klientom w sprawach z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. Wsparcie kancelarii obejmuje zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z prawem ochrony środowiska, reprezentowanie w postępowaniach środowiskowych i obsługę kontroli z zakresu ochrony środowiska. Dzięki doświadczeniu w reprezentowaniu klientów w toku postępowań karnych oraz administracyjnych związanych z nielegalnym składowaniem odpadów na terenie będącym we władaniu klientów, Kancelaria oferuje pomoc w obszarze gospodarowania odpadami.

 

Zgodnie z popularnym przysłowiem, ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, lecz pożyczamy ją od naszych dzieci. Temat ochrony środowiska jest dziś popularny jak nigdy wcześniej. Reakcją państw na postępujące pogorszenie klimatu i środowiska jest tworzenie coraz bardziej wyśrubowanych norm prawnych. Zapewnienie zgodności działalności firmy z wymogami prawa ochrony środowiska i prawa o odpadach jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy.

Odpowiadamy na te problemy i potrzeby naszych klientów, pomagając im spełnić normy i wymogi wynikające z ustawy prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz innych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Wspieramy klientów w przygotowywaniu sprawozdań wynikających z przepisów powyższych ustaw oraz gospodarki odpadami i opakowaniami. Stale monitorujemy zmiany w zakresie przepisów ochrony środowiska, pomagając przedsiębiorcom dostosować prowadzoną przez nich działalność gospodarczą do stale zmieniającej się rzeczywistości.

 

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • wsparcie przedsiębiorców w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska dotyczących uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, koncesji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nałożenia na przedsiębiorcę administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymogów wynikających z przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska;
  • bieżące doradztwo prawne w sprawach z zakresu ochrony środowiska;
  • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska;
  • wsparcie przedsiębiorców w składaniu corocznych sprawozdań o korzystaniu ze środowiska;
  • rejestrowanie przedsiębiorców w Bazie Danych o Odpadach (BDO);
  • doradztwo w zakresie gospodarki opakowaniami i produktami w opakowaniach;
  • uregulowanie zasad gospodarowania odpadami w firmie.

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Treść wiadomości:

Znam i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych, zawarte w Polityce prywatności.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 510 250 223

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice