690 334 962

Adwokat Karolina Kubista

Obszary praktyki:

  • prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych;
  • fuzje, przejęcie i przekształcenia (M & A);
  • prawo medyczne;
  • ochrona danych osobowych;
  • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych;
  • prawo w Internecie (prawo blogów, e–commerce).

 

Wykształcenie:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Kierunek: prawo;
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, aplikacja adwokacka;
  • Kurs języka angielskiego z zakresu terminologii prawniczej i biznesowej;
  • Akademia WSB, Kierunek: doradca podatkowy (obecnie).

Adwokat Karolina Kubista

+48 508 155 717

kkubista@jkp.legal

Doświadczenie zawodowe:

 

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

 

Karierę zawodową rozpoczęła w 2014 r. od współpracy z kancelarią Adwokaci Śląscy Łabno & Sierżant & Gomoła Sp.p. W trakcie studiów i aplikacji współpracowała z dwoma katowickimi kancelariami, gdzie zdobyła wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych.

 

W kręgu jej ścisłych zainteresowań pozostaje prawo spółek handlowych oraz tematyka fuzji, przejęć i przekształceń. Prywatnie zainteresowana jest tematyką prawa w Internecie, w tym w szczególności kwestii dotyczących blogów internetowych i działalności influencerów.

 

W trakcie pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą firm i projektów biznesowych. Bierze udział w badaniach kondycji przedsiębiorstw w ramach due diligence. Posiada bogate doświadczenie procesowe, zarówno w sprawach gospodarczych, jak i cywilnych, w tym odszkodowawczych oraz pracowniczych.

W ramach zespołu Kancelarii pełni rolę specjalisty do spraw ochrony danych osobowych. Przygotowywała i wdrożyła procedury ochrony danych osobowych zgodnych z RODO dla podmiotów gospodarczych. Nadto uczestniczyła w projektach due diligence w zakresie ochrony danych osobowych.

W trakcie studiów była prelegentką i organizatorką konferencji naukowych z zakresu prawa medycznego. Studia ukończyła jako seminarzystka prof. Wojciecha Popiołka, broniąc pracę magisterską pt. Pojęcie nasciturusa, a nowoczesne metody zapładniania in – vitro.

 

Prowadzi zajęcia na prywatnej uczelni wyższej z przedmiotu Podstawy prawa i prawo informatyczne.

 

Publikacje:

P. Biskup, K. Biskup, J. Żalińska, Pozycja i ochrona zwierząt na gruncie prawa wykroczeń, Analiza wykroczeń zawartych w ustawie z dnia 20 maja 1971 roku- Kodeks Wykroczeń [w:] T. Pietrzykowski, A. Bielska- Brodziak, K.Gil, M. Suski (red.), Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt, Katowice 2016.

 

Języki obce: Angielski

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice