690 334 962

W ramach dynamicznie rozwijającego się sektora biznesowego, szczególną uwagę należy zwrócić na zasady funkcjonowania grupy spółek, których utworzenie może odegrać kluczową rolę w strategii rozwoju wielu przedsiębiorstw. Kodeksu spółek handlowych
Wprowadzenie nowej ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę regulacji rynku pożyczek pozabankowych oraz zabezpieczenia interesów konsumentów. Analiza kluczowych aspektów ustawy pozwala na lepsze zrozumienie jej wpływu
  W sierpniu bieżącego roku została ogłoszona nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy wprowadzą istotne zmiany dotyczące lokalizacji inwestycji OZE.  Zgodnie z nowo dodanymi przepisami, aby lokalizacja instalacji
Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności musi być przygotowany na wiele typów kontroli, przeprowadzanych przez różne organy administracji państwowej. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania, jak długo może trwać
Czy złożenie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pełnomocnictwa z datą podpisu elektronicznego późniejszą, od daty składania ofert jest prawidłowe? W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca nie
W jaki sposób spółka cywilna powinna złożyć ofertę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Wykonawcą biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może być spółka cywilna. Na wstępie
Każdy z nas na pewno słyszał określenie „RODO”. Ta unijna reforma zmieniła nasze podejście do wykorzystywania danych, a jej celem jest m.in. wzmocnienie praw osób fizycznych, harmonizacja przepisów na terenie
rudna sytuacja finansowa przedsiębiorców zmusza ich do restrukturyzacji firmy. Wiąże się to najczęściej ze zwolnieniem pracowników w wyniku likwidacji stanowisk pracy. Rozwiązanie umowy musi wynikać z konkretnej przyczyny, którą pracodawca
W ciągu ostatnich kliku miesięcy zrobiło się głośno o nowym sposobie oszustów na wyłudzenie od nas pieniędzy. Mieliśmy już oszustwa na policjantów, wnuczków, czy pracowników wodociągów. Teraz przyszła pora na
W dniu 16 czerwca 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany szykują się w
I. Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Do dnia 13 kwietnia 2020 r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoby będące właścicielami hal magazynowych, placów oraz innych miejsc, gdzie można składować przedmioty i substancję, często decydują się na ich wydzierżawienie czy oddanie w najem. Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują,

Blog

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice