04 września 2023

Likwidacja stanowiska - jakie prawa przysługują pracownikowi?

rudna sytuacja finansowa przedsiębiorców zmusza ich do restrukturyzacji firmy. Wiąże się to najczęściej ze zwolnieniem pracowników w wyniku likwidacji stanowisk pracy. Rozwiązanie umowy musi wynikać z konkretnej przyczyny, którą pracodawca jest zobowiązany przedstawić w wypowiedzeniu. Nie ma możliwości zwolnienia pracownika z powodu pozornej likwidacji stanowiska pracy. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, zatrudniony może pozwać pracodawcę za bezprawne zwolnienie. Co zrobić z kolei, gdy likwidacja stanowiska pracy była zasadna? Poniżej, wyjaśniamy, jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku takiego zwolnienia.

 

Na jakie prawa może liczyć pracownik zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska?

 

W przypadku wątpliwości co do utraty pracy w wyniku rzeczywistej likwidacji stanowiska najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z adwokatem. W prawie pracy specjalizuje się m.in. kancelaria adwokacka w Katowicach – JKP.legal. Jeśli pracownik pozwie przedsiębiorcę za bezprawne zwolnienie, a sąd przychylnie rozpatrzy jego sprawę, zatrudniony może zostać przywrócony do pracy bądź też otrzymać stosowne odszkodowanie. Obie możliwości przysługują pracownikom, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony pracownicy mogą ubiegać się jedynie o rekompensatę finansową. Wysokość odszkodowania wynosi wówczas równowartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Osoba, która straciła pracę w wyniku uzasadnionej likwidacji stanowiska ma natomiast prawo do wypowiedzenia. Zwolniony może wykorzystać swój urlop wypoczynkowy bądź otrzymać za niego ekwiwalent. Poza tym ma również prawo do odprawy pieniężnej. Aby móc ubiegać się o odprawę, w firmie musi być zatrudnionych co najmniej 20 osób, a w ciągu 30 dni wypowiedzenie musi otrzymać 10 pracowników przy zatrudnieniu mniej niż 100 osób, ok. 10% pracowników przy zatrudnieniu od 100 do 300 osób lub też 30% pracowników przy zatrudnieniu więcej niż 300 osób.

 

Wysokość odprawy uzależniona jest z kolei od stażu pracy:

  • za okres zatrudnienia krótszy niż 2 lata pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • za pracę od 2 do 8 lat pracownik może otrzymać odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • za ponad 8-letni okres zatrudnienia pracownik może liczyć na odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice