690 334 962

Audyty i wdrożenia RODO

Kancelaria JKP.legal oferuje przedsiębiorcom pomoc w uregulowaniu zasad przetwarzania danych osobowych i ochrony danych osobowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w opracowywaniu polityk ochrony danych osobowych oraz procedur, Kancelaria pomaga zmniejszyć ryzyko związane z naruszeniem danych osobowych oraz w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) i sądami administracyjnymi.

 

RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą. Należyte wdrożenie przez przedsiębiorcę polityki i procedur przetwarzania danych osobowych nie tylko zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej, ale i pozwala na uniknięcie dotkliwych kar i sankcji. Dzięki odpowiedniemu przestrzeganiu zasad ochrony danych wrażliwych, przedsiębiorca postrzegany jest jako podmiot, który poważnie i profesjonalnie podchodzi do prywatności swoich kontrahentów i klientów.

 

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów, zapewniamy pomoc zarówno na etapie przygotowywania regulacji wewnętrznych, jak i prowadzenia spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Nasze zaangażowanie pozwala administratorom i podmiotom przetwarzającym nie tylko spełnić wywindowane wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, ale i skutecznie obronić swoje argumenty w postępowaniu o naruszenie danych osobowych prowadzonym przez PUODO lub w sądach administracyjnych. Osobom, których dane dotyczą pomagamy w ochronie i praw i dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia danych osobowych.

 

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • wdrożenie przepisów RODO w firmie przedsiębiorcy;
 • audyty RODO w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji RODO, w tym polityk ochrony danych osobowych i procedur wewnętrznych w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • opracowywanie polityk prywatności i klauzul informacyjnych;
 • pomoc w prowadzeniu rejestru naruszeń;
 • przeprowadzenie oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych;
 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych;
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przed sądami administracyjnymi i innymi organami;
 • dochodzenie i obronę roszczeń związanych z naruszeniem danych osobowych;
 • sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz opracowywanie umów o współadministrowanie danymi osobowymi;
 • uczestnictwo w projektach due diligence w zakresie ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzanie indywidualnych i grupowych szkoleń z zakresu RODO.
 

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Treść wiadomości:

Znam i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych, zawarte w Polityce prywatności.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 508 155 717

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice