22 września 2022

Oszustwa na portalu OLX - czy pokrzywdzeni mają szansę na odzyskanie pieniędzy?

W ciągu ostatnich kliku miesięcy zrobiło się głośno o nowym sposobie oszustów na wyłudzenie od nas pieniędzy. Mieliśmy już oszustwa na policjantów, wnuczków, czy pracowników wodociągów. Teraz przyszła pora na wykorzystanie przez oszustów nowoczesnych technologii, a konkretnie platformy OLX i komunikatora WhatsApp. 

 

Proces oszustwa jest prosty. Użytkownik wystawia na portalu OLX produkt do sprzedaży. Po chwili kontaktuje się z nim zainteresowany kupiec, który od ręki towar kupuje i przesyła link po wejściu w który sprzedający może odebrać pieniądze, lub nadać paczkę. Przesłany link jedynie udaje witrynę OLX, w rzeczywistości służy jednak do wyłudzenia danych do konta i karty kredytowej sprzedającego.

 

Następnie sprzedający otrzymuje kody z banku do autoryzacji transakcji i nie czytając  dokładnie sms dokonuje ich autoryzacji, umożliwiając oszustom ściągnięcie pieniędzy z jego konta, czy nawet zaciągnięcie na niego kredytu. 

 

Banki zazwyczaj odmawiają uznania zgłaszanych reklamacji wskazując, że klient sam autoryzował transakcje. 

 

Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policję kończy się umorzeniem postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, który zazwyczaj nie działa na terytorium Polski, czy nawet Unii Europejskiej.

 

Czy sytuacja oszukanego sprzedającego jest bez wyjścia i nie otrzyma on zwrotu wyłudzonych pieniędzy ?

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1[1] u.U.P. transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych.

 

Natomiast w przypadku  wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. ( art. 46 ust. 1 u.U.P.).

Co jednak oznacza autoryzowanie transakcji? To, że zgodę na transakcję wyraził sam płatnik, którym w opisywanej sytuacji będzie nasz sprzedający. 

 

Autoryzację należy więc traktować jako oświadczenie woli składane przez płatnika, od złożenia którego uzależniona jest możliwość wykonania transakcji płatniczej. Pojęcie to należy odróżnić od autentykacji (uwierzytelniania), czyli procedury weryfikacyjnej związanej ze składaniem zlecenia płatniczego [ Długosz Zbigniew, Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II ].

 

Co oznacza powyższa regulacja dla naszego oszukanego sprzedawcy? 

 

Jeżeli zatwierdził transakcje, na podstawie której doszło do wyłudzenia od niego pieniędzy, wpisując otrzymany kod z banku to prawidłowo autoryzuje transakcje i uzyskanie zwrotu pieniędzy od Banku nie będzie możliwe. 

 

Często zdarza się jednak, że transakcje autoryzowane przez klientów banków nie prowadzą do powstania szkody w ich majątku, a jedynie umożliwiają oszustom dostęp do konta bankowego, czy karty oszukanego.

 

Uwierzytelnienia następnych transakcji dokonują już sami oszuści, a zatem nie dochodzi do autoryzacji transakcji, a jedynie do jej autentykacji. 

 

Powyższe otwiera oszukanym sprzedającym możliwość dochodzenia od Banku zwrotu wyłudzonych środków na podstawie art. 46 ust. 1 u.U.P.

Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga szczegółowego przeanalizowania, czy do udostępnienia danych doszło w sposób niezamierzony i nieświadomy przez pokrzywdzonego. 

 

Konieczne jest również pamiętanie o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Banku o fakcie posiadania dostępu do naszych danych przez osoby nieuprawnione, oraz złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policję. 

 

Kancelaria JKP.Legal udziela pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, reprezentując je w postępowaniu przed Bankiem, oraz Rzecznikiem Finansowym. 

Padłeś ofiarą oszustów? Skontaktuj się z Kancelarią JKP.Legal, pomożemy Ci odzyskać utracone pieniądze. 

 

[1] ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2020.794 t.j. z dnia 2020.05.04), zwana u.U.P.

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice