02 lutego 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym”

W dniu 9 stycznia 2020 r. wraz z Pauliną miałam przyjemność wystąpić na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Swoje wystąpienie poświęciłam tematyce umowy outsourcingu oraz jej porównaniu do atypowej formy zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa, regulowana przez ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych[1].

 

W ramach swojego wystąpienia omówiłam instytucję pracy tymczasowej, jak również pojęcie outsourcingu, celem ustalenia czy to właśnie umowa outsourcingu może zostać wykorzysta do obchodzenia regulacji ustawy o  zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

 

Obecnie pracodawcy poszukują nowych rozwiązań celem zminimalizowania ponoszonych kosztów zatrudnienie pracowników, wykorzystując w tym celu instytucje pracy tymczasowej. 

 

Z założenia praca tymczasowa nie ma na celu zaspokajania stałych potrzeb pracowniczych pracodawcy, a jedynie okresowe i doraźne jego wsparcie poprzez wykonanie przez pracowników tymczasowych prac o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika ( art. 2 pkt.3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

 

Powyższe założenie powoduje, że przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewidują pewne ograniczenia, mające na celu zapewnienie, aby praca tymczasowa miała, jak z samej jej nazwy wynika, charakter tymczasowy. 

 

Czy jest, zatem inne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zewnętrznego personelu?  W ramach swojego wystąpienia omówiłam zjawisko gospodarcze, jakim jest outsourcing, celem ustalenia czy właśnie umowa outsourcingu może być wykorzystana do pozyskania przez pracodawców zewnętrznych usługodawców zamiast własnego personelu.

 

Natomiast Paulina  przedstawiła  problematykę  związaną z umowami kooperacyjnymi. Postępujący rozwój gospodarczy, spowodował, że przedsiębiorcy coraz częściej poszukują różnych form współpracy, w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia lub współdziałania na rynku. 

 

Wysokie koszty realizacji przedsięwzięcia, konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy, odpowiedniego know- how powoduje, że niejednokrotnie okazuje się, że przedsiębiorcy bardziej opłaca się zlecić wykonanie określonego produktu lub usługi innemu przedsiębiorcy, aniżeli podjąć się realizacji danego przedsięwzięcia samemu. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na zawarcie umów, które w literaturze przedmiotu nazywane są umowami kooperacyjnymi, umowami o trwałe współdziałanie przedsiębiorców lub umowami o współpracę gospodarczą. 

 

Umowy (porozumienia) kooperacyjne to umowy w ramach, których dwóch lub więcej przedsiębiorców zobowiązuje się na zasadzie wzajemności do trwałej współpracy w zakresie ich działalności gospodarczej przy realizacji wspólnie określonych celów. Wśród charakterystycznych umów kooperacyjnych wyróżnia się: umowy o kooperację przemysłową, o wspólne działanie (joint venture), dystrybucyjne, kompensacyjne, specjalizacyjne, kartelowe.

 

W trakcie wystąpienia Paulina omówiła ogólną charakterystykę umów kooperacyjnych, a także zwróciła uwagę na najważniejsze zagadnienia związane z zawieraniem przez przedsiębiorców umów o kooperację przemysłową, które wśród umów o kooperację odgrywają najważniejszą rolę, a przez niektórych autorów są wyłącznie z nimi utożsamiane. Paulina omówiła również charakterystykę umów o wspólne działanie, a następnie opisała problematykę odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie umowy podmiotów zawierających umowy kooperacyjne. 

 

Dziękujemy organizatorom za umożliwienia nam wzięcia udziału w konferencji, było nam bardzo miło wystąpić w tak znakomitym gronie prelegentów. Udział w konferencji był również znakomitą okazją do zwiedzenia pięknego Torunia, do którego z pewnością jeszcze wrócimy na dłuższy pobyt.

 

[1] Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2019. 1563 tj. z dnia 2019.08.20).

 

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice