05 stycznia 2021

Praktyczne aspekty wyjazdu integracyjnego

Pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na atmosferę występującą w zakładzie pracy i podejmują działania, które mają na celu sprawić, aby samopoczucie pracowników było jak najlepsze. Dlatego obecnie firmy chętnie organizują dla pracowników wyjazdy, w trakcie których mogą oni wspólnie spędzić czas, poznać się i zintegrować. Wyjazdy integracyjne często łączone są również z wigiliami służbowymi.

 

Wyjazdy organizowane przez pracodawcą najczęściej odbywają się w czasie, który normalnie pracownicy przeznaczają na pracę, dlatego zastanowić należy się jak pracodawca powinien rozliczyć czas, w którym pracownicy przebywają na wyjeździe organizacyjnym. 

 

Czy czasu spędzony na wyjeździe wlicza się do czasu pracy pracownika? Czy pracownik musi wziąć urlop, jeśli chce wyjechać na wyjazd integracyjny? Na niniejsze pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w ramach niniejszego postu. 

 

Zaliczenie wyjazdu integracyjnego do czasu pracy pracownika. 

 

Rozważania dotyczącego tego czy czas jaki pracownicy spędzili na wyjeździe integracyjnym należy zaliczyć do czasu pracy, należy zacząć od wskazania, że inaczej przedmiotowa kwestia kształtuje się, jeżeli wyjazd integracyjny jest obowiązkowy, a inaczej, jeżeli pracownicy wybierają się na wyjazd dobrowolnie. Na ową różnicę zwrócono uwagę w orzecznictwie. 

 

W wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie podkreślono, że „przepisy prawa pracy nie normują pojęcia ” wyjazd integracyjny”. Przyjmuje się, że jeśli wyjazdy integracyjne mają charakter obowiązkowy, to należy je traktować, jako formę podróży służbowej (…) Natomiast do uznania wypadku podczas wyjazdu integracyjnego za wypadek przy pracy decydujące znaczenie ma to, czy taki wyjazd zaliczamy do czasu pracy. Zaliczenie wyjazdu integracyjnego do czasu pracy jest kwestią sporną. Przepisy prawa pracy tego nie rozstrzygają (…) Należy, więc przyjąć, że do czasu pracy wlicza się tylko obowiązkowe wyjazdy integracyjne. Przy dobrowolnym wyjeździe pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy i nie jest w podróży służbowej. Pracownik przebywa, bowiem w podróży służbowej, jeżeli ma do wykonania zadanie służbowe.[1]

 

Jeżeli zatem wyjazd organizowany przez pracodawcę jest obowiązkowy, powinien on zostać potraktowany jak podróż służbowa, co oznacza pracodawca powinien wliczyć go do czasu pracy pracownika. 

 

Jeżeli natomiast wyjazd integracyjny nie ma charakteru obowiązkowego, czas w trakcie, którego pracownik przebywa na wyjeździe nie wliczamy do czasu pracy pracownika. 

 

Usprawiedliwienie przez pracodawcę nieobecności pracownika w pracy.

 

Należy zastanowić się jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli organizuje nieobowiązkowy wyjazd integracyjny, ale jednocześnie nie chce, żeby pracownicy musieli wziąć urlop, żeby móc w nim uczestniczyć. 

 

W opisanej powyżej sytuacji najbardziej zasadnym jest przyjęcie przez pracodawcę, że czas spędzony przez pracowników na wyjeździe integracyjnym jest nieobecnością pracownika w pracy, która jest usprawiedliwiona i płatna. 

 

Podstawę prawną usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy stanowi § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.  w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.[2] Zgodnie z ww. przepisem, przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „pracodawca zawsze ma możliwość usprawiedliwienia nieobecności pracownika. W tym celu pracownik powinien wskazać okoliczności, które na konieczność takiego usprawiedliwienia wskazują. Uznanie czy przyczyny te można zakwalifikować jako usprawiedliwiające nieobecność, pozostaje do oceny pracodawcy. Cieszy się on w tym zakresie dużą swobodą, choć nie jest to swoboda zupełna” (K. Stefański, Komentarz do rozporządzenia w sprawie sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). 

 

Pracodawcy przysługuje uprawnienie do usprawiedliwienia pracownikom nieobecności w pracy i wypłacenie im wynagrodzenie za okres, w którym przebywali na wyjeździe służbowym. 

 

Podsumowanie 

 

Pracodawcy organizując wycieczki dla pracowników mogą samodzielnie zadecydować o charakterze wyjazdu, jednakże muszą mieć na uwadze, że obowiązkowe wyjazdy integracyjne powinny zostać wliczone do czasu pracy pracownika. 

 

Zorganizowanie przez pracodawcę nieobowiązkowego wyjazdu integracyjnego nie oznacza od razu, że pracownik musi wziąć urlop, żeby w nim uczestniczyć. Czas spędzony na wyjeździe integracyjnym stanowi bowiem usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy.

 

Jeżeli niniejszy artykuł Cię zainteresował, zapraszam do subskrypcji naszego newslettera, aby być na bieżąco z publikowanymi postami.

 

[1] wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt VI U 217/15 

[2] t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632 

 

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice