keyboard_arrow_up

Prawo nowych technologii i e-Commerce

Kancelaria JKP.legal zapewnia wsparcie prawne w obszarze prawa nowych technologii. Dzięki połączeniu wiedzy eksperckiej z zakresu prawa Internetu, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji czy prawa IT, Kancelaria dba o interesy klientów z branży informatycznej i e-Commerce.

Jesteśmy świadkami niezwykle szybkiego postępu technologicznego. Prawo stara się – nie zawsze skutecznie – nadążać za zmianami dyktowanymi przez rozwój technologii. Na rynku stale pojawiają się nowe rozwiązania informatyczne, aplikacje i oprogramowanie. Przedsiębiorcy, którzy chcą nadążać za tymi zmianami muszą nie tylko być na bieżąco z nowinkami, ale również zadbać o zgodność ich wdrożenia i wykorzystania z przepisami prawa.

Dbamy o interesy swoich klientów na etapie tworzenia dla nich umów, regulaminów i innych dokumentów związanych z wdrażaniem lub wykorzystywaniem nowych technologii. Wiemy, że w sektorze nowych technologii to idea ma szczególną wartość. Stąd, obsługując klientów z branży wynalazczej, IT czy e-Commerce zabezpieczamy również ich interesy w zakresie praw autorskich czy prawa własności przemysłowej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne dla sektora IT oraz branży e-Commerce;
 • przygotowywanie umów licencyjnych oraz z zakresu przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania;
 • negocjacje z inwestorami oraz wsparcie procesu inwestycyjnego;
 • przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych;
 • sporządzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • opracowywanie procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • prawne uregulowanie nowych technologii i rozwiązań;
 • reprezentację przed Innovation Hub (piaskownicą regulacyjną) Komisji Nadzoru Finansowego;
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw osobistych;
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i konsumentów;
 • doradztwo w zakresie zgodności działalności klienta w Internecie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wsparcie klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal