keyboard_arrow_up

Spory korporacyjne

Kancelaria JKP.legal pomaga klientom w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami. Proponujemy skuteczne rozwiązanie konfliktu wewnątrz spółki, by uniknąć nadszarpnięcia wizerunku firmy.

Rozumiejąc potrzeby przedsiębiorców, wspieramy ich na każdym etapie sporu korporacyjnego. Nieważne czy chodzi o zaskarżenie uchwały, wystąpienie wspólnika ze spółki, czy przełamanie impasu decyzyjnego – asysta prawna w sporze korporacyjnym okazuje się niezbędna dla efektywnego zakończenia sprawy.

Wsparcie przedsiębiorców w konfliktach korporacyjnych

Prowadzimy kompleksowe działania, które mają na celu jak najszybsze i najbardziej satysfakcjonujące dla klienta zakończenie konfliktu korporacyjnego. W związku z tym oferujemy:

  • wsparcie na etapie opracowywania dokumentacji, takich jak umowa spółki, umowy wspólników, wewnętrznych procedur itp.
  • zaskarżanie uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych
  • reprezentacje w postępowaniach o stwierdzenie nieważności uchwały
  • prowadzenie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami
  • prowadzenie postępowań o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki
  • dochodzenie roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki
  • występowanie przeciwko członkom organów spółki o odszkodowanie za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji
  • reprezentację w sprawach o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu

Zajmujemy się również doradztwem prawnym w zakresie przymusowego wykupu akcji. Pomagamy także wspólnikom mniejszościowym w kwestii wykonywania ich praw w spółkach.

Adwokat Karolina Kubista +48 508 155 717 kkubista@jkp.legal